Viajeugd, Alterius en Praktech Vak- en Ontwikkelschool Limburg

6 september 2022

ThuisBest is een kort, overzichtelijk zorgtraject voor jongeren van 12 tot 18 jaar die forse gedragsproblemen hebben op meerdere leefgebieden. Vanaf de start van het zorgtraject zetten betrokken partijen zich volledig in om de terugkeer naar huis weer mogelijk te maken. Onlangs gingen IZEO, ViaJeugd én Praktech in dit kader aan de slag om een geplaatste jongere zo snel mogelijk te laten terugkeren naar huis.

Hoe verliep dit traject? Lees het hier!

ThuisBest

ThuisBest is een kort, overzichtelijk zorgtraject voor jongeren van 12 tot 18 jaar die forse gedragsproblemen hebben op meerdere leefgebieden. Hierbij kun je denken aan gedragsproblemen thuis, op straat en/of op school. Vaak werkten eerdere hulptrajecten niet en heeft het gezin de moed verloren. Een korte adempauze door de jongere ergens anders te laten verblijven, is één van de onderdelen van ThuisBest. Vanaf de start van het zorgtraject zet iedereen zich volledig in om de terugkeer naar huis weer mogelijk te maken.

Pijlers van ThuisBest

Het zorgtraject ThuisBest combineert Multi Systeem Therapie (MST) in de thuissituatie met een kortdurend verblijf in een instelling voor JeugdzorgPlus.

Na zes tot acht weken gaat de jongere weer naar huis, waar de MST-therapie en intensieve begeleiding gedurende ongeveer vier maanden wordt voortgezet. Voorwaarde hiervoor is wel dat er geschikte dagbesteding is voor de jongere en dat alle betrokkenen er ‘klaar’ voor zijn.

Samen!

Een van de belangrijkste zaken in een traject als dit is samenwerking. Alleen met intensieve samenwerking is het mogelijk om de jongere zo kort mogelijk elders te laten verblijven.

Dat vergt onderlinge afstemming, korte lijnen en over de grenzen kijken van verschillende organisaties en disciplines.

Direct schakelen

Onlangs werd een jongere, die niet meer naar school ging in zijn thuisregio Parkstad, intern geplaatst bij Via Icarus. Bram, coördinator ThuisBest bij Via Jeugd, nam hierover contact op met Pascal, leerlingbegeleider bij IZEO. Bram bekijkt niet alleen ‘aan de voorkant’ of ThuisBest-traject geschikt is voor een jongere, maar hij begeleidt vervolgens ook de jongeren in hun terugkeer naar huis.

Zorg en onderwijs schakelen direct om dit proces zo zorgvuldig, soepel en snel te laten verlopen.

Kijken naar de jongere

‘Om je doel te bereiken, namelijk dat je binnen acht weken een jongere weer terug naar huis én naar de school van herkomst weet te brengen, moet je in korte tijd de jongere leren kennen. Waar liggen zijn of haar interesses, hoe kun je dat vlammetje weer doen aanwakkeren?’ aldus Bram.

In het geval van deze jongere werd al snel duidelijk dat het een handige jongen was met affiniteit met techniek en bouw. Het zitten in de schoolbanken was duidelijk niet zijn ding. En dus kon er al snel concreet geschakeld worden.

Binnen één week aan de slag

Pascal, de leerlingbegeleider van deze jonge knul, legde meteen contact met Praktech, technische vakschool. Binnen een week was er een intakegesprek geregeld én kon hij aan de slag. Praktech werd onderdeel van het traject; concreet betekende dit dat de jongere twee dagdelen per week aan de slag kon met een praktische cursus gericht op de bouw. Precies waar zijn interesse ligt!

Naast deze twee dagdelen was er, in afstemming met de school van herkomst, een stageplek gerealiseerd voor de overige dagen. Dat zorgde ervoor dat betreffende leerling met zijn proefverlof kon starten.

Eigen omgeving

Hoewel de jongere intern geplaatst is bij Via Icarus in Cadier en Keer, kan hij de cursusdagen bij Praktech volgen op de locatie in Landgraaf. Lekker in de buurt van zijn eigen omgeving dus. Dit zorgt eigenlijk al voor een natuurlijke opbouw van terugkeer naar de thuissituatie.

Vinger aan de pols

Een van de pijlers van het traject ThuisBest is het continu schakelen tussen alle betrokkenen. In dit geval Via Jeugd, Alterius, Praktech maar ook de mentor van de school van herkomst en uiteraard ook de betreffende jongere en zijn thuisfront. Daar wordt open en eerlijk besproken hoe de zaken er op dat moment voor staan. Maar vooral wordt er ook gekeken naar het ontwikkelingsperspectief, waar werken we naar toe én hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze lijn vastgehouden kan blijven.

Hoe nu verder?

De jongere waarover we het hier hebben, liep halverwege de eerste fase van dit traject al stage bij een bouwbedrijf. Met die ervaring op zak is er nu ook uitzicht op werk bij een stratenmakersbedrijf. Weer een mooie stap in zijn verdere ontwikkeling!

Meer info?

Meer informatie over het traject ThuisBest? Neem dan contact op met de coördinator van ThuisBest Bram Wilders.